Ana Menü
İstanbul ve Anadolu Evliyaları

SELAHADDİN ZERKÛB HAZRETLERİ
 

Konya'da bulunan büyük velilerdendir.

 Adı Selahaddin Feridun'dur.

Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin önde gelen talebelerindendir.

 Önceleri Mevlana Hazretleri'nin hocası olan Seyyid Burhaneddin Tirmizî Hazretleri'nin talebesi idi.

Kuyumculuk yapmakta idi.

Mevlana Celaleddin-i Rumî, bir gün Konya'nın kuyumcular çarşısından geçerken, bir kuyumcu dükkânından gelen çekiç seslerinden çok etkilendi.

 Her çekiç vuruluşunda çıkan seslerin:

 "Allah, Allah" dediğini gördü.

Bu sesler, eşi bulunmaz bir haz ve dükkânın sahibine karşı kalbinde büyük bir muhabbet hâsıl etti.

 Kapının önünden Mevlana Hazretleri'nin geçmekte olduğunu gören Kuyumcu Selahaddin ve çırakları, onu hürmetle selamladılar.

 Mevlana Hazretleri, dükkâna hürmetle teveccüh ettiğinde, dükkânda bulunan bütün eşyalar altın oldu.

 Bu durumu hayretle gören Selahaddin, dükkânındaki bütün malzemeyi, aletleri, çıraklarına ve fakirlere dağıtıp, Mevlana Hazretleri'nin peşinden gitti.

Ona talebe olmayı dünya servetlerinden üstün gördü.

Huzuruna vardığında Mevlana Hazretleri onu talebeliğe kabul etti.

 Selahaddin Zerkûbî, Mevlana Hazretleri'ne bundan sonra aralıksız on yıl boyunca hizmet etti.

Mevlana Hazretleri, hocası Şems-i Tebrizî Hazretleri'ne gösterdiği saygı kadar Selahaddin'e de sevgi ve şefkat gösterdi.

Onu, kendisinden sonra yerine vekil olacak şekilde yetiştirdi.

 Oğlu Sultan Veled'e Selahaddin'in kızını nikâhlamak suretiyle onu akrabalıkla da taltif etti.

 Selahaddin Zerkûb bir gün dedi ki:

 "Gönlümde bulunan nur çeşmeleri, bende gizli ve örtülü olduğu halde, hocam Mevlana Hazretleri'nin vücutlarına, nurların nehir gibi aktığını gördüm."

Kayın pederinden bu sözleri duyan Sultan Veled, babası Mevlana Hazretleri'ne:

 "Efendim, Selahaddin Hazretleri'ni sevmeniz, ona aşırı muhabbet beslemeniz, nurunuzu müşahede ettiği için midir?" diye sordu.

 Babası Mevlana Hazretleri de:

 "Evladım! Mıknatısın demiri çektiği gibi, insanoğlu da kendisini sevene karşı muhabbet etmektedir.

Çocuğun annesine olan muhabbeti, dünya zevklerinden, onu yedirip içirmesinden, giydirip kuşatmasından dolayı değildir.

Aralarındaki bu bağ, Allahü Teala'nın kalbe yerleştirdiği akrabalık, annelik, muhabbetinden dolayıdır" diyerek, Selahaddin'in derecesini açıkladı.

Bir gün Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'ne:

"Arif kimdir?" diye sordular.

O da: "Daha bir şey sormadan, onun sonundan haber verendir.

O da bizim Selahaddin'e mahsustur" buyurdu.

Tekrar sordular:

 "Selahaddin önceleri, hocamızın nurunu şöyle şöyle gördüm diye anlatırdı.

 Şimdi bu gibi hallerini hiç anlatmıyor.

Acaba kalp gözerine bir perde mi çekildi de söylemiyor?"

Mevlana:

 "Selahaddin şimdi nur deryasına batıştır.

 Nurun içinde olduğu için, dışarıdaki nur ona görünmez.

Hatta kendisi nur olmuştur" buyurarak, Selahaddin Zerkûbî Hazretleri'nin ne kadar kıymetli, mübarek bir zat olduğunu talebelerine anlattı.

 Selahaddin Zerkûbî Hazretleri'nin annesi vefat ettiğinde, kabre koyduktan sonra herkes ayrılıp giderken Mevlana Hazretleri de:

 "Ey Selahaddin! Bize düşen görevi yerine getirdik.

Artık gidebiliriz" buyurunca, Selahaddin de:

 “Efendim, benim burada bir müddet daha kalmama izin verir misiniz?

Çünkü Münker ve Nekir melekleri geldiler.

Valideme yardım edeyim” dedi ve kabrin başında kaldı.

Bir müddet sonra tebessüm ederek Mevlana'nın arkasından yetişti.

 Selahaddin Zerkûb Hazretleri buyuruyor:

"Şunu iyi bilmek gerekir ki, Allahü Teala'nın veli kulları, insanlara ve diğer mahlûkata karşı büyük bir ilahî rahmettir.

Çünkü onların mübarek vücutlarının varlığı sebebiyle, bütün mahlûkat, huzur ve büyük bir rahatlık içindedirler.

Gelen feyiz ve bereketler, yiyecek ve içecekler, hep o veliler sebebiyledir."

Yüce Allah sırrını Mukaddes ve Mübarek kılsın.

 

Geri Dön