Ana Menü
İstanbul ve Anadolu Evliyaları

AHMED EFLÂKÎ HAZRETLERİ
 

Şemsüddin Ahmed el-Eflakî el-Arifî.

Hayatı hakkında geniş bilgiye rastlanmamıştır.

Babasının, Altınordu Devleti'nin Başşehri Saray'da öldüğü ve kendisine çok miktarda kitap bıraktığı kaynaklarda kaydedilmektedir.

Bu durumda Eflakî'nin, babasının öldüğü şehrin civarında bir yerde doğduğu ve oradan Konya'ya geldiği anlaşılmaktadır.

 Konya'da, Sirâcüddin Mesnevîhan, Abdülmü'min Tokadı ve Nizameddin Erzincani Hazretleri'ne talebe olmuştur.

 Daha sonra Mevlana Hazretleri'nin oğlu Ulu Arif Çelebi Hazretleri'ne intisap etmiştir.
 
Bu yüzden nisbesi "Arifi" diye kaydedilmiştir.

Ulu Arif Çelebi Hazretleri'nin ölümünden sonra Abid Çelebi Hazretleri'ne, onun ölümünden sonra da sırasıyla Vacid, Şehzade ve Emir Adil Çelebi Hazretleri'ne intisap eylemiştir.

Eflakî Hazretleri'nin şöhretini sağlayan "Menâkıbü'l-Arifin" adlı eseridir.

Bu eserini, şeyhi ulu Arif Çelebi Hazretleri'nin isteği üzerine yazmaya başlamış ve zamanla genişletmiştir.

Bu eser bir sofiler tarihidir.

Bu eseri dışında dört adet de gazeli bulunmaktadır

(T.D.V. İslam Ansiklopedisi, c.2; sh.62)

Yüce Allah sırrını Mukaddes ve Mübarek kılsın.

 

Geri Dön