Ana Menü
İstanbul ve Anadolu Evliyaları

ABAPÛŞ-İ VELÎ HAZRETLERİ
 

Anadolu'nun manevî  zenginliği olan Allah dostlarındandır.

Adı, Bali Mehmet Çelebi olup, Bali Sultan olarak da bilinir.

Germiyan şehzadelerinden Hızır Paşa'nın oğludur.

Dedesi Süleyman Şah, Mevlana Celaleddin-i Rûmî Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled Hazretleri'nin kızı Mutahhere Sultan ile evli olduğundan soyu Mevlana Hazretleri'ne ulaşır.

 Babası ona, saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için "Abapûş-i Velî" lakabı verilmiştir.

 Abapûş-i Velî Hazretleri, küçük yaşta ilim tahsil etti. Mevlevî tarikatında terbiye gördü.

Sülûkünü tamamlayıp hilafet aldı.

Timur, Afyon tarafına geldiğinde, onun bölgesine girmedi ve kendisine bazı ihsanlarda bulunmak isteyince :

"Bizim abamız, elbisemizi terk ve ihtiyaçsızlık elbisesidir." deyip kabul etmedi.

 Abapûşî Hazretleri, hayatını babasından kalan dergahında geçirdi.

Devamlı ibadetle meşgul oldu.

 Vefatından önce kendi evine geçen Abapûş-i Velî Hazretleri, üç gün sonra 890 (1485) yılında vefat etti.

 Afyonkarahisar Mevlevî Dergahı'nın bahçesine defnedildi.

Yüce Allah Sırrını Mukaddes ve Mübarek kılsın.

Geri Dön