Özel Dualar

Sokağa Çıkarken Okunacak Dua


OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâhü Vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü ve lehülhamdü
Yuhyî ve yûmîtü ve hüve Hayyün lâ yemûtü bi'yedihil-hayrü

ve hüve âlâ külli şey'in kadir.


MANASI:


Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur.

Mülk onundur. Hamd ona yapılır.

O öldüren ve diri tutandır.

O ölümsüzdür, ebedidir.

Her hayır onun elindedir, onun her şeye gücü yeter.

 
   

Geri Dön