Ana Menü
Özel Dualar

Kurban Bayramı Duası


Kurban usulüne uygun olarak kesmek için dikkat gösterilir.

Bunun için kurban, kesileceği yere sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir, yol yanı yere getirilecek şekilde kıbleye karşı yatırılır. Kesecek olan kimse önce şu duâyı okur:


"İnni veccehtu vechiye lillezî fetara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen vemâ ene minel-müşrikîn."

"Muhakkak ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah'a yöneldim. Ben müşriklerden değilim." (En'am Sûresi, 79)


Kurban kesim işi bitince gidilir, iki rek'at şükür namazı kılınır, Allah'a hamd ve şükürde bulunulur.


Peygamberimiz, kurbanı kestikten sonra iki rekat namaz kılınız, arkasından da Allah'dan ne dileğiniz varsa isteyiniz, buyurmuştur.

Bu sebeple namaz kılındıktan sonra ayetten alınan şu cümlelerle duâ edip namazdan kalkılır.

"Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn"
(En'am Sûresi / 162)

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

 

Geri Dön