Ana Menü
Özel Dualar

Hazreti Ali (Radıyallahü Anh)'nin Duası


OKUNUŞU:

“Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye, yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadîr.”

Hazret-i Ali bu dua hakkında:

 “Bu duâya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı a’zamın hazinelerinden bir hazinedir.” buyurdu.

Bu duâya, e'ûzü besmele çekip, Allahü teâlâya hamdü senâ edildikten sonra Resûlüne salâtü selâm getirerek başlanmalıdır!

Bir gün Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, namazdan sonra Allâh'a hamd etmeden, Peygamber'e salavât getirmeden duâ eden bir adamı işitti.

Bunun üzerine:

"Bu adam acele etti." buyurdu.

Sonra o adamı yanına çağırdı ve:

 "Biriniz duâ edeceği zaman önce hamd ü senâ etsin, sonra bana salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin." buyurdu.

 (Ebû Dâvud, Nesâî)
 
Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez.
 

Geri Dön