Ana Menü
Özel Dualar

Evliyanın Büyüklerinden Mevlanâ Halid-i Bağdâdî Hazretleri'nin Duası


Mevlanâ Halid-i Bağdâdî hazretlerinin “Câliyetü’l-Ekdâr” isimli eseri uzun bir duadan ibarettir.

Doksan dokuz esma-i hüsna ve Ashab-ı Bedir’in isimlerini vesile kılarak dua etmiştir.

Duayı şöyle bitirmiştir:

 “Allahım! Ya Allah, ya Rahman, ya Rahîm…

 Senden, yüce isimlerinle, mükerrem meleklerinle, Rasullerinle, ki en faziletli salât ve selâmlar üzerlerine olsun.

 Ehl-i Bedr’in sendeki hakkı için ey Rabbim, onlara ilka/ihsan ettiğin nurundan bir göz açıp kapaması kadar da olsa ihsan etmeni, onlara verdiğin rahmet rüzgârlarından bana da vermeni diliyorum.

 Ey Ehl-i Bedr! (Size ihsan edilen) hoş kokulu rahmet rüzgârlarıyla ve nurlarla bana yardım ediniz.

Beni bütün desise ve belalardan kurtaracak gizli bir bakışla da olsa imdadıma koşunuz (bana dua ediniz).

 Ey Sâdât (efendilerim)!

 Sizden bu istekleri dilemeye ben layık olmasam da, bu liyakatsizliğimi görmezden gelerek ve hoşgörülü davranarak bu nazarla imdadıma yetişirsiniz.

Benim amellerim her ne kadar korkulan sarp yollar, uçurumlar gibi olsa da, sizin korumanızı maksat edinenler için himayeniz rahatlık ve kolaylıktır.

 Zira sizler, sizin himayenizin, Kur’an’ın muhkemi olduğunu söylüyorsunuz.

 Sizler saygı ve cömertliğin incelikleriyle saygı duyulanlarsınız.

Sizler Yüce Sevgili’ye götüren vesilelersiniz.

Sizler en sağlam yola sevk eden vasıta ve vesilelersiniz.

Sizler hidayete ermişlerin en üstünüsünüz.

Sizler yol gösteren yıldızlarsınız.

Sizler düşmanların üzerine atılan taşlar gibi onları bertaraf edenlersiniz.

Sizler zifiri karanlığın kandillerisiniz.

Sizler, helak olmak ve boğulmak üzere olan herkesi çekip kurtaranlarsınız.

 Ben ise sizin zelil, hakir, kusur dolu, hata dolu kölenizim.

 İsm-i Azam’ın hürmetine Ya Allah, ya Vahid, ya Ehad, ya Ferd, ya Samed, ya Mevcud, ya Cevâd, ya Bâsıt, ya Vedûd, ya Kerîm, ya Vehhab, ya Zü’t-Tavl, ya Hannân, ya Mennân, ya Gani, ya Muğnî, ya Fettah, ya Rezzâk, ya Alîm, ya Halîm, ya Hay, ya Kayyûm, ya Rahman, ya Rahim, ya Bedîu’s-Semâvâti ve’l-Arz, ya Zü’l-Celâli ve’l-İkram!

Haramından uzak tutup beni helalinle yetir.

 Senin dışındaki şeyleri benden uzaklaştırıp fazlınla beni zengin kıl.

Onların senin üzerindeki hakkı hürmetine Ya Rabbi!

Ey Rabbim!

Ben senin ve onların kopmaz kulpuna sımsıkı tutunmuşum ve maksada ulaştıracak yegane sebep olan senin ve onların sağlam ipine sımsıkı sarılmışım.

 Ey Bedir ehli! (Bana yardım edin!)

Allahım!

 İsm-i celâlin hürmetine senden nimetin devamını, korumanın tamamını, rahmetin genişliğini, afiyet vermeni, yaşamın daha da rahat olmasını, en mutlu ömrü, en kâmil ihsanını, en geniş nimetini, en hoş ve tatlı fazlını, en faydalı lütfunu diliyorum.

 Allahım!

Bizim lehimize ol, aleyhimize olma!

Allahım!

Bize verdiğin mühleti saadetle sonlandır.

Emellerimizi fazlasıyla gerçekleştir.

Sabah ve akşamlarımızı afiyetle birleştir.

Sonumuzu ve gidişatımızı rahmetine eriştir.

Günahlarımızın üzerine affının rahmet kovalarını dök.

Ayıplarımızı ıslah ederek bize ihsanda bulun.

Takvayı azığımız, bütün gayretimizi rızanda kıl, bütün tevekkül ve itimadımızı ancak Zatına mahsus eyle.

 Bizi istikamet yolu üzerinde sabit kıl.

Bu dünyada ve kıyamet gününde nedamet gerektiren şeylerden bizleri koru.

Allahım!

Günahların yükünü bizden hafiflet ve bizi iyilerin hayatıyla rızıklandır (onlar gibi hayat ver).

Önemsediklerimizle bu dünyada ve ahirette bize sen kâfi ol. Şerli kimselerin şerrinden ve yalancıların hilelerinden bizleri uzak tut.

Bizim boyunlarımızı, babalarımızın, annelerimizin, üstadlarımızın, şeyhlerimizin boyunlarını cehennemden azad et.

 Ya Azîz, ya Cebbâr, ya Kerîm, ya Settâr, ya Gaffâr, ya Alîm, ya Hâliku’l-Leyli ve’n-Nehâr!

Efendimiz, koruyucumuz, sadık, emin Muhammed’e, âline, ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına, nesline, temiz ve güzel ehl-i beytine ve kıyamete kadar onları takip eden nesle salât olsun, peygamberlere de selam olsun.

 Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Geri Dön