Ana Menü
ASR-I SAADET'TEN KISSALAR - DİNİ KISSALAR
Ahde Vefa

Hz. Ömer (r.a) arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler. Derler ki 'Ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin.' Bu söz üzerine Hz. Ömer (r.a) suçlanan gence dönerek : Söyledikleri doğru mu diye sorar.
 

Ağızdaki Taşın Hikmeti

Bir gün Hazret-i Ebû Bekr (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in huzûr-u şerîflerinde, otururlarken, bir bedbaht kötü huylu kimse, bir edepsizlik edip, Ebû Bekr (r.a)e dil uzatıp, yakışıksız sözler söyledi.
 

Beraberce Cennete Girin

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:  Resûlullah (s.a.v.) ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular:  - Ümmetimden iki kişi Allâh'ın huzuruna gelirler.
 

Bir Defa Daha Söyle

Cebrâîl aleyhisselâm dedi: - Yâ Rabbel âlemîn! Resûlullah (s.a.v) Hazretlerinin dostluğu Ebû Bekr (r.a)in gönlünde ne mikdâr ve ne kadar olduğunu bilmek isterim. Bayram günü idi.  Ebû Bekr-i Sıddîk (r.a) kıymetli ve gösterişli elbise giymiş ve otuz altınlık bir şal omuzuna almış idi.


Resûlullah (s.a.v) Efendimiz Buyurdular

Peygamber Efendimiz (s.a.v) : - Benden şu kelimeleri öğrenerek onlarla amel edecek olanınız yahut amel edecek kimseyi bileniniz var mıdır ?" diye sual buyurunca, Ebû Hüreyre (r.a) : - "Ben yâ Resûlallah" dedi ve şöyle anlattı.