Ana Menü
EVLİYA MENKIBELERİ - DİNİ KISSALAR
Konya Velilerinden, Evliyanın Büyüklerinden Mevlana Celaleddin-i Rûmî Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Mevlana Hazretleri'nin talebelerinden biri, hac görevini yerine getirmek üzere Hicaz'a gitti. O Hicaz'da iken, evinde hanımı, Arife gecesi bir tepsi helva yapıp, Mevlana Hazretleri'nin talebelerine gönderdi.
 

Evliyânın Büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri (rahmtullahi teala aleyh)

Bir gün Sırrı-yi Sekati (Rahmetullahi teala aleyh) Hazretleri’ne sordular:   “Derecesi efendisinin derecesinden yüksek olan talebe var mıdır?”
 

Evliyânın Büyüklerinden Sırrı-yı Sekati Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Sırrı-yı Sekati Hazretleri’nin kız kardeşi, bir gün ziyarete gelip:  “Eğer müsaade buyurursanız evinizi süpüreyim.” dedi.  Sırrı-yı Sekati Hazretleri müsaade etmedi.
 

Evliyanın Büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Abdülkadir Geylani Hazretleri daha genç iken Şeyh Hammad (RA) Hazretleri’ne geldi.  Şeyh Hammad (RA) Hazretleri ayağa kalktı, onu karşıladı.
 

Evliyanın Büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Bir mecliste delikanlı vardı, çok gülüyordu. Hasan-ı Basri Hazretleri oradan geçiyordu. Delikanlıya sordu: “Ey genç adam sıratı geçtin mi?” Çocuk çarpılmış gibi oldu. “Hayır.” dedi.


Evliyânın Büyüklerinden Yahya Efendi Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Yahya Efendi Dergahını yaptırdığı zaman o civarda Ortaköy Rumlarından başka kimseler yoktu. Bir gün bir Rum Çoban, davar güderken koyunlarından iki tanesi dergâhın bahçesine girmiş.


Evliyânın Büyüklerinden Ebu Said Mübarek Mahzumi Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Bir gün Ebu Said Hazretleri’nin huzuruna iki sandık getirdiler.  O sırada dervişlerine ders veriyordu. Sözünü yarıda kesip gelenlere:  “Sizler Eshab-ı Kiram’a (R.A) dil uzatan, haklarında kötü sözler söyleyen kimselersiniz. Bu sandığın içindekilerle beni imtihan etmek için geldiniz.” dedi.