Ana Menü
EVLİYA MENKIBELERİ - DİNİ KISSALAR
Evliyânın Büyüklerinden Ahmed Eğribozi Efendi Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Ahmet Eğribozi Efendi Hazretleri (rahmetullahi teala aleyh)'nin, Ahmet isminde çok sevdiği bir talebesi vardı. Bir gün abdest suyunu döküyordu ki, hocası muhabbetle baktı bu gence:
- Ahmet evladım! - Buyurun hocam. - Bir arzun, isteğin var mı benden? - Hayır hocam, sağlığınız.
 

Evliyânın Büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Bahaeddin-i Buhari Hazretleri (Kuddise Sirruh)

Bahaeddin-i Buhari "kuddise sirruh" Hazretleri'nin bir talebesi naklediyor: Ben Semerkant'ta iken, Bahaeddin-i Buhari hazretlerinin "büyük bir Velî" olduğunu işittim bir dostumdan. O anda sevgisi yer etti kalbimde.
 

Evliyânın Büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh), bir gün hizmetçisine; - Bana Semerkant'tan biraz bal getir, buyurdu.
Hizmetçi: - Peki efendim deyip, çıktı yola.
 

Hindistan'ın büyük velîlerinden Hâce Osmân Hârûnî Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Hâce Osmân Hârûnî Hazretleri âhireti düşünerek çok ağlardı. Bir gün namazda iken gâipten bir ses; "Yâ Osmân, namazını beğendim ve kabûl ettim. Dileğini iste vereyim" dedi.
 

Bursa Velilerinden, Evliyânın Büyüklerinden Üftade Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Bir ikindi vaktinde Hz. Üftâde’nin yanına yaşlı bir kimse geldi. “Efendim! Bu sene çocuklarımla birlikte hacca gitmiştik. Vazifemizi yaptıktan sonra, maddi gücüm olmadığı için onları getiremedim.


Evliyânın Büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevî Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Abdullah-ı Dehlevî Hazretleri'nin meclisinde dünyâ ile ilgili sözler konuşulmazdı. Birisi gıybet etse ona mâni olur, gıybet edene; "O dediğine ben daha layıkım." derdi. Bir gün yanında; pâdişahı kötülediler. O gün oruçlu idi.


Evliyânın Büyüklerinden Abdullah El-Acemî Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Zamânın sultânı Melîk Zâhir Mücirüddîn, bir defâsında Abdullah el-Acemî hazretlerinin köyüne gitmişti. Abdullah el-Acemî bahçelerde bekçilik yapıyordu. Melik onu bir bahçe içinde görüp: "Ey Genç! Bize tatlı bir nar getir." deyince, bulunduğu bahçedeki bir nar ağacından nar koparıp götürdü.
 


Evliyânın Büyüklerinden Mâlik Bin Dinâr Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Mâlik Bin Dînâr Hazretleri'nin yahûdî bir komşusu vardı. Yahûdî evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Mâlik Hazretleri'nin evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Mâlik Hazretleri'nin evine sirâyet etti.


Büyük velîlerden Şücâeddin Karamânî Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Şücâeddin Karamânî Hazretleri, Hak dostlarından bir mübarek zattır. Mübarek kabri, Edirne'nin Debbağlar mahallesinde bulunuyor. İkinci Murad Hân zamanlarında yaşamış bu yörede. Hâl sahibi olsa da, gizlermiş kendisini. Ancak bir garip hâdise, açığa çıkarır onu.
 

Büyük velîlerden Muhammed Kudsî Bozkırî Hazretleri (rahmetullahi teâlâ aleyh)

Derin âlimlerden olan Osman Efendi, Muhammed Kudsî'nin bâzı talebeleriyle sohbet ederken, bu büyükler yoluna inanmadığını söyler, onlara dil uzatırdı. "Seni üstâdımıza götürelim" diye zorladılar. "Gelirim, fakat elini öpmem" dedi.