Ana Menü
SALAVAT-I ŞERİFE KISSALARI
Süfyan-ı Sevri Anlatıyor

Süfyân-ı Sevrî anlatıyor : "Kâbe-i Mükkerreme'yi tavaf ediyordum. Her adımında salavat-ı şerife getiren bir kimseyi gördüm. Ona sordum : - Her makamın bir duası vardır. Neden dua etmez de hep salavat-ı şerife getirirsin ?
 

Salavat Getirmenin Fazileti

Adamın biri salavat-ı şerife getirmek hususunda tembel ve gayretsizmiş.  Bir gece rüyasında, Resulullah (s.a.v)'ı görmüş.  Fahr-i kâinat Efendimiz kendisine hiç iltifat buyurmamışlar.  Mübarek yüzlerini, başka tarafa çevirmişler.
 

Allah Rasulü Buyuruyor

Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor :  "Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse, Cebrâil (aleyhisselam) gelir ve bana şöyle der : Yâ Muhammed! Ümmetinden falan kimsenin sana selamı var.
 

Hasan-ı Basri Hazretleri ve Salavat-ı Şerife

Bir kadın Hasan-ı Basri Hazretlerine gelip: “Benim bir kızım vardı, vefat etti. Rüyamda görmek istiyorum.
Bana bir şeyler öğret, onu rüyamda göreyim” dedi.  Hasan-ı Basri Hazretleri: “Salavatı Şerife oku” dedi.