DİNİ KISSALAR

Muhayrık (R.A)

Medine-i Münevvere'de Muhayrık isminde ilim, fazilet ve servet sahibi bir Yahûdî var idi.Resulûllah Efendimiz'in (s.a.v) semâvî kitaplarda bildirilen âhir zaman peygamberi olduğuna inanmış idi.
 

Musab Bin Umeyr (R.A)'in Şehid Oluşu

Mekkeli müşrikler, savaş çığlıkları atmaya başlar. Kısa süre sonra da Bedir savaşı gelip dayanır.
Musab Bin Umeyr Hazretleri, Bedir savaşında hakikaten büyük kahramanlıklar gösterir.

 

Ay'ın Resulullah (s.a.v.)'a Selam Vermesi

Avf Oğulları kabîlesinden Habîb b.Mâlik'in Ay'ı ikiye bölmesini  Allah Resûlü (s.a.v.)'den talep etmesi üzerine Cebrâil (a.s) Peygamberimiz (s.a.v.)'e gelerek " Yâ Resûlullah! Haşim oğullarından dört büyük seyyidi yanına al ve Ebû Kubeys dağına çık.
 

Namazınla Bana Yardım Et

Rebi'a İbnu Ka'b el'Eslemi anlatıyor:
Hayatım boyunca Hazreti Peygamber (S.A.V)'e hizmet ettim ben.
Gündüz yanındaydım, uykusu geldiğinde kapısındaydım.
Bana, git Rebi'a git uyu dese de uykudan uzaktım.


Resulûllah (s.a.v) Kavurucu Sıcakta Harbe Giderken

Ebû Hayseme (r.a). Müslümanlığına ve doğruluğuna  dil uzatılamayacak kişilerden idi. Dîninde hiçbir şüphesi olmadığı halde. Tebük Seferi'nde Peygamberimiz'den (s.a.v) geri kalmıştı.


Faydalı İlim Nedir ?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki : "Kıyâmet gününde en ağır azabı görecek olan, Allâhü Teâlâ'nın ilminden kendisini faydalandırmadığı âlimlerdir." Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular : "Kul, bildiği ile amel etmedikçe âlim olamaz."


Bir Mucize Bir Kerâmet

Şam-Halep Atabegi Sultan Nûreddin Mahmud Zengi (1146-1174), bir gece teheccüd namazı kıldıktan sonra rüyâsında Resulûllah Efendimiz (s.a.v)'i gördü. Peygamber Efendimiz, ona  iki esmer adamı gösterip: "Bunların icâbına bak." buyurdu. İki kere abdest alıp uyudu. Bu hâl üç kere tekrar edince, rüyânın sahîh olduğunu anladı.


Ana Hakkı Ve Alkama'nın Sonu

Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek:

- Ya Resûlallah! Şu anda kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölmüş olacak...


Bulunmayacak Tek Şey Senin Benzerindir

Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk onu seyretmekteydi.
Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı.


Günah var mı karıncayı kırınca ?

İstanbul'da güneşli bir günün sabahında Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan Has Oda'nın kapısı açıldı. Uzun boylu genç bir adam arka bahçeye doğru ilerliyordu.


Herşey Aslına Çeker

Bir padişah Hızır’ı görmek istiyordu. Bir gün bunun için tellallar çağırttı:
- Kim bana Hızır'ı gösterirse onu armağanlara boğacağım,dedi.
Birçok oğlu uşağı olan fakir bir adam bu işe talip oldu.


Hızır Aleyhisselam Nasıl Görülür ?

Sultan II. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki, Hazreti Hızır her gün yatsı namazında, Yeni Câmî'de görülürmüş. Kendisi de zâten Hızır Aleyhisselâm'ı görmeyi öteden beri çok istermiş.


Resulullah (s.a.v)'ın Gönderdiği Selam

Bir tüccar iflâs etmiş, bütün malını ve servetini kaybetmişti.Üstüne üstlük bir de gırtlağına kadar borca batmıştı.Ödeme imkânı da bulamıyordu. Kime müracaat ettiyse geri çevriliyor, hangi kapıyı çaldıysa yüzüne kapanıyordu.Okunma Sayısı : 7939 Geri Dön

Paylaş :