Ana Menü
Taharet
Taharet

Lûgat manası temizlik ve nezafet demektir.

Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya hades (abdestsizlik) denilen şer'i bir engelin kalkması halidir.

Temiz olan şeye tahir, temizleyici şeye de "Tahûr veya Mutahhir" denir.

 Temizleme işine de, "Tathir" denir.

Taharetler, Kübra (büyük) ve Suğra (küçük) diye ikiye aynlır.


 Geri Dön