Ana Menü
Ligayrihi Haram
Ligayrihi Haram

Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir.

Şeriat çerçevesinde sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz.

Başkasına ait kıymetli bir malı veya yemeği izinsiz almak gibi...

Haram olan şeylere "Muharremat" denir.

Haramın yapılmamasından sevab kazanılır.

Yapılması ise azabı gerektirir.

Haram olduğu ittifakla kesin şekilde sabit olan bir şeyi helal saymak, insanı imandan çıkarır.


 Geri Dön