Ana Menü
Kerahet
Kerahet

Bir şeyi fena görmek, ona razı olmamak demektir. Kerahet iki kısma ayrılır: Kerahat-ı Tahrimiyye ki, harama yakın olan mekruhtur.

Kerahat-ı Tenzihiyye ki, helala yakın olan kerahettir.

Bu târif İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf'a göredir.

 İmam Muhammed'e göre, tahrimen mekruh olan bir şey, haramdan sayılır.

 Haram gibi âhiret azabını gerektirir.

 Tenzihen mekruh olan bir şey ise, ittifakla helala yakındır.

 Böyle bir kerahetin yapılması azabı gerektirmez.

Ancak yapılmaması sevab kazandırır.

Fıkıh kitablarında bir kayda bağlanmaksızın mutlak olarak "Kerahet'' sözü anılınca, bundan genellikle tahrimen kerahet kasdedilir.

İleride görülecektir. Geri Dön