Ana Menü
Farz-ı Zannî
Farz-ı Zannî

Müçtehidlerce kesin sayılan delile yakın bir derecede kuvvetli görülen ve böylece zannî bir delil ile sabit olan görevdir.

 Amel bakımından kesin farz kuvvetinde bulunur.

 Buna Farz-ı Amelî (amel bakımından farz) da denir.

 Aynı zamanda böyle bir farza, delilinin zannî olmasından dolayı "Vacib" adı da verilir.

 Buna göre farz-ı amelî, farz kısımlarının zayıfı, vacib kısımlarının da kuvvetlisi bulunmuş olur.

Nitekim abdest almakta başa mutlak olarak meshetmek kesin bir farzdır.

 Fakat başın dörtte biri kadarını meshetmek ise, amelî bir farzdır.


 Geri Dön