Ana Menü
Hüküm
Hüküm

Karar, bir şeyin sonucu olma, bir sonucu gerektirme, etki, emretme manalarında kullanılır.

 Din deyiminde ise, bir şeyin üzerine düşen eser demektir.

 Yükümlülerin (mükelleflerin) işleri ile ilgili olan dine ait hükümlerden her birine "Şer'î hüküm, çoğuluna da Ahkâm-ı Şer'iye (Şer'î hükümler) denilir.

Örnek: Zekât farzdır, hırsızlık haramdır, denilmesi birer Şer'î hükümdür.


 Geri Dön