Ana Menü
Yüce Allah'a ve O'nun Sıfatlarına İman
Yüce Allah'a ve O'nun Sıfatlarına İman
 

İmanın temelini teşkil eden altı şart vardır.

Bunlardan birincisi Yüce Allah'a iman etmektir.

Şöyle ki:

"Allah Tealâ (Yüce Allah) diye ismini andığımız şanı büyük olan Yaratıcı vardır.

 Eşi ve benzeri olmayan o varlık bütün kemal sıfatları ile vasıflanmıştır.

Bütün noksanlıklardan beri (münezzeh)'tir.

Bütün âlemleri yoktan var eden O'dur.

 O'nun kudret ve büyüklüğüne denk hiçbir şey yoktur.

 Bizleri ve bizim gördüklerimizle görmediğimiz sayısız âlemleri yaratan, yetiştirip besleyen ancak O'dur.

Yüce Allah'ın "Rahman, Rahim, Halık, Rezzak, Hakîm, Rabb, Mübdî, Azîz, Gaffar, Tevvab, Hak" gibi daha birçok mübarek isimleri ve büyük sıfatları vardır.

Özellikle Vücud (Varlık) sıfatı vardır.

 Bundan başka mübarek sıfatları iki kısma ayrılır.

Bir kısmı Selbi Sıfatlar'dır ki, Kıdem, Beka, Havadise Muhalefet (hiç bir yaratığa benzer olmamak), Kıyam Bizatihi (varlığı kendiliğinden oluş), Vahdaniyet (ortağı olmamak) sıfatlarından ibaret olmak üzere beştir.

Diğer kısmı da Sübut Sıfatları'dır ki, bunlar Hayat, İlim, İrade, Kudret, Semi, Basar, Kelâm, Tekvîn sıfatları olmak üzere sekizdir.

 Bu sıfatların hepsine birden "Kemal Sıfatları" denir.

İşte biz, böyle kemal sıfatları ile vasıflı bulunan şanı yüce bir Allah'a ve O'nun bu büyük sıfatlarına iman ederiz.

Bu büyük sıfatlarla ilgili biraz bilgi vereceğiz.Geri Dön