Ana Menü
İmam Muhammed İbni İdris El-Şafî
İmam Muhammed İbni İdris El-Şafî

Hicretin 150. yılında Askalan'da veya Şam beldelerinden Gazze'de doğmuş, 240 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Allah'ın rahmeti üzerine olsun...

İmam Şafiî soyca Kureyş kabilesindendir.

 Büyük dedesi Şafiî gençliğinde Resul- i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimize kavuşma şerefine ermişti.

 Onun babası Sabit de, Bedir Savaşı'nda İslâmiyeti kabul etmişti.

Saygıdeğer bir sahabî idi.

İmam Şafiî, dört büyük müçtehidin üçüncüsüdür.

Büyük bir alimdir.

Çok büyük bir tefsir ve hadis alimidir.

 Tıb ilminde şiir ve edebiyatta da ehliyeti vardı.

Mezhebi doğu ve batı yönlerine yayılmıştır.


 Geri Dön