Ana Menü
Basar
Basar

Görme kuvveti demektir.

 Yüce Allah kendi şanına uygun bir halde Basar (görme) sıfatı ile vasıflanmıştır.

 Allah, alet ve vasıta olmaksızın her şeyi görür.

 Fakat alet ve vasıta ile görenlerin gördüklerini de görür.

 Her gözden gören O'dur.

Bazı şeyleri görmesi, diğer şeyleri görmesine engel olmaz ve onun görmesinden hiç bir şey gizli kalmaz.

En karanlık gecelerde, karıncaların ve daha küçük yaratıkların kımıldamalarını, hareketlerini görür ve bilir.

 Şübhe yok ki, görememek ve bilememek büyük bir noksanlıktır.

 Böyle noksanlıklara sahib olan kör kuvvetler, İlâh ve yaratıcı olamazlar.

Yüce Allah ise böyle bütün noksanlıklardan beridir ve bütün kemal sıfatları ile vasıflanmıştır.

Kalbi iman dolu bir insan, Yüce Allah'ın kendisini görüp gözetmekte olduğunu bilir ve üzerinde düşünür.

 Böylece durumunu düzeltir, edebe aykırı hiç bir harekette bulunmaz, melekler gibi temiz bir hayat içinde yaşamaya çalışır durur.

"Biliniz ki, Allah bütün yaptıklarınızı görür."

 (Bakara: 233)