Ana Menü
Semi
Semi

İşitme kuvvetidir.

Allah, Semi' (işitme) sıfatı ile vasıflanmıştır.

 O'nun işitmesi, yaratıkların işitmesi gibi noksan ve hudutlu değildir.

 Yüce Allah her şeyi vasıtasız olarak işitir, ancak vasıtalardan ve vasıtalar vasıtasiyle işiten de ondan başkası değildir.

 O, gizli ve aşikâr söylenenlerin hepsini işitir, hiç bir şey O'nun işitme sıfatının dışında kalamaz.

Kullarının dualarını ve zikirlerini, gizli aşikâr dilek ve yalvarışlarını işitip kabul eder ve onları mükâfatlandırır.

 Yüce Allah'ın böyle her şeyi işittiğine iman eden uyanık bir insan, daima güzel konuşur, her zaman Allah'ı anar, O'nu yüceltir.

 Her sözünü ve işini Allah'ın rızasına uygun yapar.
 
 
 Geri Dön