Ana Menü
İrade
İrade

Dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır.

 Yüce Allah irade sıfatı ile vasıflanmıştır.

 O'nun iradesi ezelîdir.

Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur.

O dilemedikçe hiç bir şey vücuda gelmez.

Hiç bir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz.

 Ancak Allah'ın dilemesiyle var olur ve yine O'nun dilemesiyle yok olur.

Allah bütün bu kâinatı ezelî olan iradesi üzere yaratmıştır.

Yaratılmış şeylerin milyonlarca cins ve nevilere, ayrı ayrı vasıflara sahib olması, çeşitli özellikleri taşımış olması, hele bir topraktan, bir sudan, bir havadan yararlanan sayısız ağaçların, ekinlerin, meyvelerin, çiçeklerin ve canlıların başka başka renklerde ve tadlarda meydana gelmesi ezelî bir iradenin neticesinden başka değildir.

İşte bütün bunlar, Allah'ın irade sıfatı ile vasıflı bulunduğuna birer şahiddir.

Yüce Allah hakkında mecburiyet düşünülemez; O, her şeyi kendi dilemesiyle yaratır.

 Hiç bir şeyi yaratmaya veya yok etmeye mecbur değildir.

 Mecburiyet bir acizlik halidir ki, Allah'ın şanına uygun olmaz.

"Allah dilediğini hemen yapar." (Hûd: 107) 
 
 
 Geri Dön