Ana Menü
Beka
Beka

Ebediyet, sonu bulunmamak sıfatıdır.

Sonu olana "Fâni", sonu olmayana da "Bâki" denir.

Yüce Allah Beka sıfatı ile vasıflanmıştır; çünkü ebedîdir, bâkidir, varlığının sonu yoktur.

O'nun yok olacağı bir zaman düşünülemez.

Sonradan meydana gelen bütün varlıklar, Allah'ın kudreti ile meydana gelmişlerdir.

 Yine Allah'ın kudreti ile yok olurlar, yine var olurlar ve binlerce değişikliklere uğrayabilirler.

 Fakat Yüce Allah Bâki'dir, değişiklikten ve yok olmaktan beridir.

Çünkü O, başkasının kudret eseri değildir ki, onun kudreti ile yokluğa gitsin veya değişikliğe uğrasın.

 Aksine bütün varlıklar O'nun kudretinin birer eseridir.

Onun için Yüce Allah'ın şanında yokluk ve değişiklik nasıl düşünülebilir.

 Her şey yok olmaya mahkûmdur; ancak azamet ve ikram sahibi Allah'ın varlığı kalıcı ve süreklidir.

 
 Geri Dön